Prices

The prices of the Actuarial Congress 2024 have been determined as follows:
De tarieven voor het Actuariaatcongres 2024 zijn als volgt vastgesteld:

You can register for the conference here: Register Actuarial Congress 2024
Aanmelden voor het congres kan hier: Inschrijven Actuariaatcongres 2024

 

Prices excl. 21% VAT
Kosten excl. 21% BTW

Full-time student at UvA
Fulltime student aan de UvA

€0,-

Full-time lecturer at UvA
Fulltime docent aan de UvA

€0,-

Part-time student / AEMAS at UvA
Parttime student/AEMAS aan de UvA

€55,-

Part-time lecturer at UvA
Parttime docent aan de UvA

€280,-

VSAE alumni
Alumnus van de VSAE

€280,-

An employee of a sponsoring company*
Werknemer van een sponsorend bedrijf met recht op kortingskaarten*

€260,-

An employee of a non-sponsoring company
Werknemer van een niet-sponsorend bedrijf

€335,-

*You can inquire about your right to discounts from the VSAE via actuariaatcongres@vsae.nl.
Het recht op kortingskaarten kunt u navragen bij de VSAE, via actuariaatcongres@vsae.nl

Cancel