Conditions

See in Dutch below

General terms and conditions for registration to the Actuarial Congress 2024:

 • The participant will transfer the full participation fee after receiving the invoice (if the participant pays via an invoice).
 • The participant's employer will transfer the full participation fee after receiving the invoice (if the participant's employer pays for them).
 • The participant can cancel their registration for the congress free of charge until the 8th of February 2024. After this date, it is no longer possible to cancel for free.
 • If the participant wishes to receive a discount because their employer sponsors the Actuarial Congress 2024, they must indicate this when applying.
 • If the participant wishes to receive a discount because they are a member of the VSAE Alumni network, they must indicate this when applying. Former members of the VSAE can register for the alumni network here.

Prices for the Actuarial Congress 2024:

 • Full-time student at UvA: €0,-
 • Full-time lecturer at UvA: €0,-
 • Part-time student / AEMAS at UvA: €55,-
 • Part-time lecturer at UvA: €280,-
 • VSAE alumni: €280,-
 • An employee of a sponsoring company: €260,-
 • An employee of a non-sponsoring company: €335,-

In Dutch

Algemene voorwaarden inschrijving Actuariaatcongres 2024:

 • De deelnemer zal het volledige inschrijfbedrag overmaken na ontvangst van de factuur, indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling via persoonlijke factuur.
 • De werkgever van de deelnemer zal het volledige inschrijfbedrag overmaken na ontvangst van de factuur, indien de deelnemer in overleg met de werkgever heeft gekozen voor betaling via bedrijfsfactuur.
 • De deelnemer heeft de mogelijkheid zijn/haar inschrijving voor het Actuariaatcongres 2024 kosteloos te annuleren tot uiterlijk 8 februari 2024. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en wordt het gehele inschrijfbedrag na afloop van het congres gefactureerd.
 • Indien de deelnemer korting wenst te ontvangen omdat zijn/haar werkgever sponsor is van het Actuariaatcongres 2024, dient de deelnemer dit bij inschrijving aan te geven.
 • Indien de deelnemer korting op het inschrijftarief wenst te ontvangen omdat hij/zij lid is van het alumninetwerk VSAE, dient de deelnemer dit bij inschrijving aan te geven. Oud-leden van de VSAE kunnen zich hier aanmelden voor het alumninetwerk.

De inschrijfbedragen van het Actuariaatcongres 2024 zijn als volgt vastgesteld:

 • Fulltime student aan de UvA: €0,-
 • Fulltime docent aan de UvA: €0,-
 • Parttime student/AEMAS aan de UvA: €55,-
 • Parttime docent aan de UvA: €280,-
 • Alumnus van de VSAE: €280,-
 • Werknemer sponsorend bedrijf met recht op kortingskaarten: €260,-
 • Werknemer niet-sponsorend bedrijf: €335,-
Cancel