Thema

Thema Actuariaatcongres 2023: Ethiek 

“Wij handelen niet goed omdat wij deugen of excellent zijn, maar wij hebben juist die eigenschappen omdat we goed gehandeld hebben” - Aristoteles

De oude griekse filosofen hadden het erover, geloven vinden hun fundament erin en het hedendaagse zogeheten Wokisme draait erom: Ethiek. Wat zijn de criteria voor goed en slecht? De hamvraag in de rechtsgeleerdheid. Echter, niet enkel van importantie voor deze wetenschappelijke discipline. Ethiek is evenzeer relevant voor de Actuariële wetenschappen. Voor actuarissen behelst ethiek onafhankelijkheid, integriteit en de zorgplicht richting klanten. Denk aan de bijkomende maatschappelijke verantwoordelijkheid, het ethisch gebruik van data en het respecteren van normen en waarden.
Binnen de bedrijven ligt de focus meer op een ethische samenwerking onderling. De verstandhoudingen tussen collega’s, leidinggevenden en klanten.
Taboedoorbrekende discussies over grenzen van het toelaatbare: wat is geoorloofd en wat niet? Wat te doen wanneer er een grens overschreden wordt? Zijn er grijze gebieden? Kortom, het onderwerp ‘Ethiek’ is zeer breed en gaat gepaard met subjectiviteit. Daarmee is het van belang dat hier goed over nagedacht wordt en gecommuniceerd. De mogelijke invalshoeken die u belangrijk vindt als bedrijf kunnen worden gedeeld en/of gedebatteerd. Bovendien leerzaam door de concrete situaties die door deelnemer meegenomen kunnen worden in hun professionele ontwikkeling.

Eerdere thema's

2022 - Duurzaamheid                                                                                                                                                                           2021 - Black Swans - (on)voorziene gebeurtenissen
2020 - Nieuwe risico's en kansen
2019 - De Grenzen van Privacy 
2018 - New meets old
2017 - Meeveranderen in een wereld vol met data
2016 - Het vermogen tot vernieuwen
2015 - Grenzen vervagen
2014 - Transparantie binnen financiële producten en instellingen
2013 - De grezen van solidariteit, zijn de grenzen al bereikt?
2012 - De generatiekloof binnen het pensioenstelsel
2011 - Solvency II en Risk Management
2010 - Langlevenrisico
2009 - Actuaris van de toekomst
2008 - Transparantie van verzekeringen
2007 - Pensioen Risicomanagement
2006 - Het nieuwe zorgstelsel
2005 - Pension Fund Governance

Cancel