Het congres

Welkom op de website van het VSAE Actuariaatcongres. Ieder voorjaar wordt een commissie samengesteld die, gecoördineerd door de VSAE (Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie), de taak op zich neemt het volgende congres te organiseren. Dit wordt in nauw overleg en met ondersteuning van het Actuarieel Genootschap gedaan. 

Het eerstvolgende Actuariaatcongres zal plaatsvinden op woensdag 1 maart 2023. Er wordt naar gestreefd een interessant en progressief congres neer te zetten, dat tevens stevig gegrond is op een basis van kennis die kwalitatief van zeer hoog niveau is. Als onderdeel van dit streven geeft het congres ook jaarlijks een magazine uit met actuele artikelen over het thema (het overgrote merendeel waarvan speciaal voor het congres geschreven wordt). Dit streven naar kwaliteit heeft zich vrijwel altijd vertaald naar het behalen van 6 PE-punten. 

De inschrijvingen zullen op 14 november om 09:00 open gaan. U kunt zich hier aanmelden voor het congres: Inschrijvingen Actuariaatcongres 2023

Mocht u ten slotte vragen of opmerkingen hebben over het congres of voorgaande edities, kunt u ons ten alle tijden bereiken via de contact informatie onderaan deze pagina.

Cancel